IQ SLUŽBY

Nová šanca obnoviť funkciu vlastného samoliečiaceho systému.
Od teraz v tom už nie ste sami.

Odborné a kvalifikované poradenstvo

Pitný režim, výživa, pohyb a dýchanie sú hlavnými atribútmi, vďaka ktorým máme na denno-dennej báze možnosť a zároveň aj povinnosť dopĺňať si zdroj životnej energie (Čchi).
Len vyvážená kombinácia všetkých vyššie uvedených atribútov nám v skutočnosti môže pomôcť udržať si pevné, vitálne a stabilné zdravie.

To sa skutočne stáva nákladným, až keď ho strácame a preto malá investícia do osobnej konzultácie o vašom životnom štýle je tým najlepším a zároveň i najlacnejším spôsobom prevencie.

Objednať sa môžete na tel.čísle 0948 590 020

Regenerácia a rekondícia, resp. vitalizácia organizmu


Tieto sa u nás vykonávajú prostredníctvom I-CH-C regenerátorov a ID regenerátorov. Tieto výnimočné zariadenia dokážu v priebehu len niekoľkých minút kladne ovplyvniť biomagnetické pole človeka a tým aktivovať automatický samoliečiaci proces a energetické procesy vo vnútri tela. Rovnako obnovujeme v našom tele aj harmonické frekvencie a regeneráciu. Toto sa deje veľmi sofistikovaným pôsobením na krvný obeh, imunitný systém, energetické dráhy (meridiány), mimodráhové energetické body a ostatné telové tekutiny.V magnetickom poli dochádza k spomaleniu aktivít baktérii, zmierneniu únavy, bolesti a stuhnutosti svalov, zvýšeniu odolnosti organizmu a vitality, stimulácii činnosti endokrinných žliaz.


Vysokú pozitívnu účinnosť doshaujeme aj pri onkologických procesoch v tele, nakoľko sa im pri dostatočne silnom magnetickom poli nedarí. Ak z rúznych dôvodov nie je možné podať magnetoterapiu dospelému, ale dieťaťu, v takom prípade pripravujeme špeciálne upravenú vodu, za pomoci ID-TE zariadení. Takto potrebnú informáciu dopravíme do krvi a ostatných telesných tekutín.


Je všeobecne známe, že choroba je výrazom nerovnováhy v organizme. Naše služby predstavujú novú unikátnu metódu znovunastavenia energetickej rovnováhy organizmu a to prirodzeným spôsobom, bez použitia medikamentov.Ńašimi terapiami je možné okrem iného odstrániť migrény, opakované bolesti hlavy, svalové napätie, spazmy, bolesti pohybového aparátu, kĺbov, krížov, chrbtice (zariadenie má analgetický efekt), bezdôvodnú nespavosť, malátnosť, vyrovnať energiu a posilniť imunitný systém. Vynikajúci vplyv je i pri zápalových ochoreniach čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, syndróm dráždivého čreva), pri nešpecifikovaných bolestiach v hrudníku, alebo pri problémoch s vysokým či nízkym krvným tlakom. I-CH-C a ID regenerátory tiež značne pomáhajú urýchliť proces normalizácie zdravotného stavu napr. po mozgových a srdcových príhodách a iných komplikovaných stavoch a sú výraznou pomocou pri odstraňovaní lokálnych zápalových procesov, ktoré môžu byť sprevádzané bolesťou.Psychika človeka je ďalšou dôležitou, kde naše zariadenia dokážu odstrániť odstraňujú apatické stavy, keď človek nemá chuť do života, dokážu eliminovať úzkosť, stres, trému, ako aj posttraumatický stresový syndróm. Pomáhajú s redukciou hypersenzitivity a agresie, priaznivo vplývajú na stavy depresie, rôzne typy fóbií, pri syndróme vyhorenia (“burn out¨), podporujú pozitívne emócie, zmierňujú náladovosť, obnovujú pohodu na psychickej úrovni. Tým človek pociťuje väčšie uvoľnenie, kľud a pokoja, znižuje sa celková vyčerpanosť a naopak narastá celková vitalita.

Kondičná harmonizácia

Kondičná harmonizácia je určená predovšetkým pre tých, ktorí sa nenachádzajú v procese liečby závažnejších zdravotných problémov, sú teda relatívne zdraví a aktívne do svojho životného režimu implementujú zmysluplné procesy, zamerané na podporu, regeneráciu či revitalizáciu svojho tela.
Vyrovnávanie energetických tokov v tele sa dnes stáva primárnou úlohou i pre relatívne zdravého jedinca, nakoľko sú tieto denno-denne narúšané a disharmonizované našim okolím, vrátane množstva elektrických zariadení, internetových sietí či vykrývačov GPS. Náš organizmus žiaľ nie je schopný tieto narúšania samostatne harmonizovať, nakoľko sa z daného prostredia nevie dostať. Dôležité je, že človek samotný bezprostredne po terapii cíti účinok a zmeny na sebe samom - je to automatický proces, na ktorý my, ako personál štúdia nemáme absolútne žiadny dosah.

Terapeutická regenerácia

Terapeutická regenerácia sa už vzťahuje ku konkrétnemu riešeniu zdravotného problému, na základe verifikačných vstupov, ktoré sa absolvujú za pomoci špecifických zariadení DELTA SCAN a AURA SCAN, ako aj za pomoci osobnej a nevyhnutnej konzultácii. Tieto nám i samotnému klientovi umožnia komplexný pohľad na aktuálne procesy, ktoré sa v tele odohrávajú a vďaka ktorým dokážeme nastaviť čo najpresnejšiu terapeutickú regeneračnú procedúru, ktorá je samozrejme merateľná a verifikovateľná.

Cenník terapií a služieb:Cena
HARMONIZÁCIA BIOPOĽA (reštart) / kreslo, resp. ležadlo 25,00 €
RIADENÁ HARMONIZÁCIA A VITALIZÁCIA BIOPOĽA / kreslo 32,00 €
RIADENÁ HARMONIZÁCIA BIOPOĽA / kreslo ležadlo 35,00 €
INDIVIDUÁLNY PROGRAM / rekondícia (40 – 50 min.) 45,00 €
INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA 1h 35,00 €
KANYLA (v prípade súbežného využitia bezplatnej terapie kyslíkom) 5,00 €
EnergyPod (špeciálne regeneračné kreslo) 20min. 10,00€
Dlhodobá harmonizácia biopoľa (reštart) 4x mesačne, zľava 50%, platí po ukončení terapeutického procesu50€

 

Cenník je platný od 1.11.2016                                                                  
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

DELTA SCAN a frekvenčná analýza biosystémov človeka

Delta Scan je nízkofrekvenčný nelineárny kvantový generátor, ktorý nám v relatívne krátkom čase poskytne komplexnú, no najmä neinvazívnu analýzu celkového zdravotného stavu. Komplexne overuje stav buniek, chromozómov, mäkké a tvrdé tkanivá. Dokáže nájsť zápalové ložiská u jednotlivých orgánov. Taktiež relatívne presne odhaľuje i prítomnosť parazitov, baktérií, plesní a vírusov.

DELTA SCAN zariadenie zhodnotí súbor vírivých magnetických polí v organizme človeka a to vďaka zmenám vlnových charakteristík telesných tkanív. Tým istým spôsobom potom dokážeme verifikovať aj výsledky pôsobenia I-CH-C a ID regenerátorov pre posúdenie ich účinnosti na daný stav. Delta Scan je profesionálne zariadenie k medicínskej diagnostike a terapii a je produktom renomovanej nemeckej spoločnosti DELTA TECH GMBH.
Systém zodpovedá požiadavkám Európskej smernice 93/42/EWG o medzinárodných produktoch (MDD).

Cenník služieb - Delta Scan
VSTUPNÁ NELINEÁRNA DS ANALÝZA 54,00 €
POROVNÁVACIA NELINEÁRNA DS ANALÝZA40,00 €
NELINEÁRNA KONTROLNÁ ANALÝZA (vybrané orgány/štruktúry)15,00 €
DOPLATOK ZA EXTRA A4 STRANU0,50 €

 

Cenník je platný od 1.11.2016                                                                  
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

AURA CAMERA 6000 a analýza biomagnetických obalov človeka (aury)

Aura Camera 6000 nám vysoko kvalitne vyhotovuje tzv. virtuálny obraz bio-magnetického poľa človeka, za účelom verifikácie výsledkov pôsobenia regenerátorov. Tieto výsledky takisto graficky znázorní. Jedná sa hlavne o pohľad na energetické centrá, z pohľadu kvality i kvantity.
Vďaka tomuto výnimočnému zariadeniu sme schopní nájsť slabšie miesta energetického potenciálu, toho ktorého snímaného organizmu.

Aura Camera 6000 umožňuje nahliadnuť do našich jemnohmotných štruktúr tela. Konečným výsledkom je zhotovenie snímku virtuálnej aury – teda ľudského biopoľa. Táto nám povie veľa o energetických aspektoch človeka po stránke fyzickej, ale i o psychosomatickej a psychickej úrovni organizmu. Originálny snímok je doplnený o grafický výstup vo formáte A4, ktorý nám zobrazuje stav tzv. torzných centier (čakier), z hľadiska kvality a kvantity energie organizmu.

Cenník služieb - Aura Camera 6000 - analýza biomagnetických obalov:
AURA CAMERA 6000 tlačený výstup35,00 €
AURA VIDEO tlačený výstup15,00 €
KONTROLNÉ AURA VIDEO pred a po terapii s tlačeným výstupom a vyhodnotením27,00 €
KONTROLNÉ AURA VIDEO bez tlačeného výstupu5,00 €

 

Cenník je platný od 1.11.2016                                                                  
Ceny sú uvedené vrátane DPH.