O SPOLOČNOSTI STUDIO IQ

Spoločnosť STUDIO IQ s.r.o. bola založená v r. 2016 za účelom zastrešenia a realizácie programu pod názvom I-CHING-CUBE, pričom tento názov významovo a dizajnovo pokrýva koncept 3D vyjadrenia Knihy premien (I-Ching).

Prvú pôvodnú spoločnosť v roku 2010 založili vlastníci medzinárodných priemyselných práv (patentov a dizajnov) s názvom Hexagramový zobrazovač (Hexagram display), čím zároveň dali spoločnosti medzinárodný potenciál pre realizáciu programu na najvýznamnejších svetových trhoch (EÚ, USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Južná Kórea, Vietnam, Kanada a Švajčiarsko). Zámerom do budúcnosti je realizácia konceptu v celom rozsahu možného využitia.
Aktuálne využívanou aplikáciou konceptu Hexagramový zobrazovač je harmonizátor bioenergetických procesov človeka so sprievodným účinkom postupnej negácie syndrómu nedostatočného magnetického poľa.

Náš program spočíva v nasledovných aktivitách:

  1. Poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb klientom prostredníctvom unikátnych zariadení I-CH-C (I-CHING CUBE) regenerátor a ID regenerátor (Imaging-Device, alebo Hexagramový zobrazovač).
  2. Distribúcia komerčných zariadení (ID regenerátor, EnergyPod) a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti ich používania.
  3. Prenájom štúdiových zariadení (ICHC regenerátor) vrátane komplexného vybavenia pracovísk, školenia obsluhy, ako aj marketingovej podpory.

AKO TO U NÁS FUNGUJE

1)Po kontaktnom telefonáte si klient dohodne odbornú vstupnú konzultáciu. Táto slúži na podrobnú anamnézu, založenú na doterajšom príbehu človeka, ktorý nás navedie na stopy, ktoré klienta priviedli k zdravotným ťažkoztiam, či už po fyzickej. Dĺžka konzultácie závisí od individuálnych okolností stavu človeka. Cena: 35€/h

2)Vykonávame veľmi podrobnú a presnú analýzu stavu fyzického tela (DELTA SCAN) a stavu psychosomatického (AURA CAMERA 6000). Tieto zariadenia patria medzi najpresnejšie vôbec a vďaka nim sme schopní identifikovať príčinné súvislosti daných ťažkoztí. Cena: DELTA SCAN AURA CAMERA 89€

3)V priebehu 2-3 pracovných dní vyhodnotíme výsledky analýzy a opätovne kontaktujeme klienta pre odkonzultovanie výsledkov. Toto môžeme urobiť opäť formou osobnou, alebo online (telefón, skype). V rámci tejto konzultácie odporučíme ďalší postup - nastavenie životosprávy, prístupu, pohľadu, prípadných terapii. Konzultácia vyhodnotenia - cena: 19€

4)V nepretržitej spolupráci s klientom priebežne konzultujeme a robíme kontrolné vstupy, pre priebežné monitorovanie stavu, pre čo najefektívnejšie dosiahnutie spustenia vlastných, samoliečiacich procesov v tele klienta.

NAŠA MISIA

Naša pomoc iným sa veľmi často začína tam, kde pomoc iných končí. Preto je našou misiou zabezpečovať to najkvalitnejšie informačné i technické zázemie. Tento status je možné dosiahnuť len neustálym vzdelávaním sa, inšpirovaním sa aktuálnym stavom vašich potrieb na ceste za zdravším osobným potenciálom a v neposlednej rade osobným záujmom pomôcť.

Zdravie však nedávame, nevraciame a takisto neliečime a nerobia to ani naše zariadenia. Máme ale oveľa vyšší a efektívnejší potenciál. V spolupráci s vami, dokážeme v maximálnej možnej miere obnoviť funkciu tzv.samoliečiaceho mechanizmu, ktorý sa nachádza v tele každého živého tvora na zemi.
Sme schopní pomôcť vám vrátiť sa opäť k základným životným princípom, len vďaka ktorým je možné tento náš dar a mechanizmus, s ktorým sme sa narodili opäť oživiť.

Najväčším zázrakom v našom živote je určite príroda a pokiaľ budeme znovu ochotní žiť v súlade s ňou, ona urobí maximum pre to, aby sme mohli svoj život prežiť spokojne, bez chorôb, liekov, bolesti a bez predčasného odchodu z tohoto sveta.

Dovoľte nám teda na takúto cestu pozvať vás a na základe mnohých doterajších výsledkov a skúseností vám ukázať, že je to ešte stále možné :-)

SPOLUPRÁCA

Naše služby sú založené predovšetkým na spolupráci so svetovou špičkou v daných oboroch, ktoré my následne sústreďujeme do jedného celku. Táto spolupráca sa týka predovšetkým oblasti nutričnej a klinickej výživy a taktiež sofistikovaných a jedinečných technológii, akými sú napríklad vytvorené ICHC & ID zariadenia, či jedinečné EnergyPod zariadenie.
I naďalej máme záujem v rámci celostného pohľadu na zdravie človeka, spájať sa pre maximálne naplnenie našej misie, ktorou je pomoc ľuďom tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom. Preto nás neváhajte kontaktovať v prípade, že vidíte akúkoľvek možnosť spolupráce pre odovzdanie kvalitných služieb iným.

POVEDALI O NÁS

Rada by som sa vyjadrila a odporučila toto skvelé STUDIO IQ v Nitre, ktoré doslovne môže zmeniť váš život. Profesionálny pristup, kvalitný servis, výnimočné produkty, ale hlavne vysoko presná analýza celeho tela a aury. Pomocou AURA KAMERY 6000 a DELTA SKENU, ktore vám spravia v priebehu krátkeho času, môžete prísť na príčiny bolesti, chorôb, ktoré vás trápia. Tieto skeny ukážu tie najdetailnejšie miesta v tele, všetky orgány, bunky, prípadne iné problémy. Následne sa s vami odborne odkonzultuje celý tento vstup a bez nátlaku sa odporučí spôsob, akým vďaka napr. zmene stravy, životného štýlu a myslenia, môžete raz byť  znova fit V STUDIU IQ sa často konajú aj rôzne prednášky, hodiny jógy, meditácie. To všetko pod vedením nášho veľmi dobrého, dlhoročného kamaráta Janka Hubinského. Píšem to z vlastnej skúsenosti, po niekoľkých sedeniach a konzultáciách. Nie je to len promo, ale naozaj cesta k tomu, ako sa dokážete alternatívne vyliecit a hlavne nájst cestu k sebe :-)

Michaela


Profesionálny a a zároveň ľudský prístup, príjemné prostredie, za pomoci diagnostických prístrojov a schopnosti personálu správne vyhodnotiť ich výstupy= nahliadnutie "za oponu" problémov... okamžitá možnosť zmeny/opravy pomocou zariadení, ale aj pochopenia súvislostí klientom, a teda aktívnou sebapoznávacou prácou.....nech tam nechodí ten, kto nevie byť za seba zodpovedný a príčiny svojho stavu hľadá všade inde, len nie u seba

Monika