Darujte

Pri našej práci sa stáva, že nás oslovia aj ľudia, ktorých zdravotný stav je veľmi vážny, no ich ekonomická situácia im nedovoľuje urobiť pre seba to, čo je nevyhnutné a potrebné v ich prípade, neraz i na záchranu holého života. Preto sa obraciame aj na vás s tým, aby sme mohli spoločne aj týmto ľuďom pomôcť. My vložíme naše profesionálne skúsenosti a vybavenie a spolu s vašim príspevkom vytvoríme potrebný druh pomoci. Podľa vášho želania budeme respektíve nebudeme zverejňovať mená a sumy darcu. Zároveň budeme informovať aj o tom, v akom prípade a za akých okolností sme prostriedky použili. Tieto teda budú na požiadanie plne kontrolovateľné samotnými darcami.

Finančnú podporu posielajte na nasledovné číslo účtu:

SK89 1100 0000 0029 4102 8135

FINANČNÁ PODPORA

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Meno a priezvisko:
Adresa a mesto:
Telefón:
E-mail:
Správa:
Chcem zverejniť svoje meno

Darujte naše služby cez darčekovú poukážku

Aj to to je možnosť ako niekomu pomôcť. Ak chcete obdarovať niekoho vo svojom okolí a radi by ste darovali užitočný a prospešný dar, máte možnosť. Dá sa u nás zakúpiť poukážka na akúkoľvek sumu a akúkoľvek terapiu či konzultáciu.