Informovaná fľaša

Všetko na tejto planéte nesie určitú informáciu alebo kód tak, ako i táto fľaša..

V srdci i9 fľaše je unikátny TP informačný štítok (kód) s obsahom starostlivo vybraných numerických kódov. Kódy sú prevedené na informačnom štítku pomocou silných orgónových žiaričov.i9 fľaša je informovaná pomocou technológie Poznik (TP), ktorá preukázala, že priaznivo ovplyvňuje molekulárnu štruktúru vody za pomoci informačného kódu. Pitím vody z i9 informovanej fľaše, pozitívne ovplyvňujeme náš celkový zdravotný stav. Pomáha zvyšovať vitalitu, priaznivo pôsobí na našu schopnosť vysporiadať sa so stresom, chorobami a inými škodlivými faktormi. Voda s prijatou informáciou pozitívne vplýva na energo-informačné pole živých organizmov alebo rastlín.

TP technológia je kombináciou niekoľkých vedeckých procesov, ktorá má schopnosť ovplyvniť siete spojených molekúl v rôznych objektoch hmoty, (voda, sklo, plast, kov a ďalšie) pomocou informácií alebo kódu.

Vďaka presnej aplikácii technológie Poznik TP môžeme vybrať, zosilniť a vytlačiť konkrétne informácie energie (vibrácie) k objektom nášho výberu. Informácia je vytlačená v číslach, kde každé číslo obsahuje stovky súborov informácií. Konečným výsledkom je kombinácia starostlivo vybraných súborov informácií. TP technológia sa opiera o 30 rokov výskumu a inovácií, svetovej triedy vynálezcov, ktorí dostali viac ako 90 medzinárodných ocenení a uznanie za svoje výnimočné úspechy.Informácie sú zozbierané prostredníctvom výskumu po dobu niekoľkých desiatok rokov. Kódovanie zahŕňa prísne skúšobné postupy pre každý jeden výrobok.

UPOZORNENIE: i9 informovaná fľaša nemá priamy vplyv na biochemické vlastnosti vody.

Názov
Cena
Informovaná fľaša
 
49,00

Ocenenie od renomovanej organizácie

Vedci z nemeckého Institut für Elektrophotonik Berlin vykonali rozsiahle GDV testy s i9 informovanou fľašou pomocou Kirlianovej kamery. Ich testy ukázali podstatné zvýšenie ľudského energetického biopoľa po pití vody z i9 informovanej fľaše v porovnaní s pitím vody z bežnej sklenenej fľaše.

Chromoterapia

Príroda nám poskytuje úžasné a jednoduché riešenia. Každý jednotlivec môže využiť túto energiu pre liečbu a prevenciu chorôb.

Keď vystavíme vodu vo farebnej nádobe slnečnému svetlu, tá absorbuje vibrácie tejto konkrétnej farby. To je základný princíp chromoterapie. Pomocou starostlivo vybraných informácií (pozitívnych vibrácií), môžeme naozaj nádherne ťažiť z liečivých vlastností prírody.

Vplyv čakier na životne dôležité orgány a emocionálny stav

Fialová – Blaženosť, Spiritualita

Podporuje: poznanie, múdrosť, inšpiráciu, charizmu, vyšší stav vedomia, meditácie, altruizmus, vízie, “ja som¨

Indigo – Intuícia, Imaginácia

Podporuje: intuíciu, vynaliezavosť, psychické schopnosti, sebarealizáciu, vnímanie, uvoľnenie, pamäť, nebojácnosť.

Modrá – Pravda, Komunikácia, Uzdravenie

Podporuje: reč, vieru, výtvarný prejav, plánovanie, organizáciu, opatrnosťou, tvorca mieru.

Zelená – Láska, Rovnováha

Podporuje: harmóniu, rovnováhu, vzťahy, láska, prijatie, sebareflexiu, súcit, odpustenie, obnovu, rast, liečenie.

Žltá – Zmysel života, Svetlo

Podporuje: osobnosť, silu, poznanie, pochopenie, intelekt, vtip, smiech, mentalitu, jasnosť, humor, optimizmus, zvedavosť, povedomie.

Orange – Emócie, Túžby

Podporuje: cit, emócie, intimitu, plodnosť, zmyselnosť, ženskú sexualitu, sebadôveru, spoločenský prejav, slobodu, tvorivosť.

Červená – Vášeň, Sila vôle

Podporuje: vitalitu, realitu, uzemnenie, pocit bezpečia, udržanie sily, stabilitu, mužskú sexualitu, individualitu, odvahu, impulzívnosť.