O SPOLOČNOSTI STUDIO IQ

Spoločnosť STUDIO IQ s.r.o. bola založená v r. 2016 za účelom zastrešenia a realizácie programu pod názvom I-CHING-CUBE, pričom tento názov významovo a dizajnovo pokrýva koncept 3D vyjadrenia Knihy premien (I-Ching).

Prvú pôvodnú spoločnosť v roku 2010 založili vlastníci medzinárodných priemyselných práv (patentov a dizajnov) s názvom Hexagramový zobrazovač (Hexagram display), čím zároveň dali spoločnosti medzinárodný potenciál pre realizáciu programu na najvýznamnejších svetových trhoch (EÚ, USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Južná Kórea, Vietnam, Kanada a Švajčiarsko). Zámerom do budúcnosti je realizácia konceptu v celom rozsahu možného využitia.
Aktuálne využívanou aplikáciou konceptu Hexagramový zobrazovač je harmonizátor bioenergetických procesov človeka so sprievodným účinkom postupnej negácie syndrómu nedostatočného magnetického poľa.

Náš program spočíva v nasledovných aktivitách:

  1. Poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb klientom prostredníctvom unikátnych zariadení I-CH-C (I-CHING CUBE) regenerátor a ID regenerátor (Imaging-Device, alebo Hexagramový zobrazovač).
  2. Distribúcia komerčných zariadení (ID regenerátor, EnergyPod) a poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti ich používania.
  3. Prenájom štúdiových zariadení (ICHC regenerátor) vrátane komplexného vybavenia pracovísk, školenia obsluhy, ako aj marketingovej podpory.

NAŠA MISIA

Naša pomoc iným sa veľmi často začína tam, kde pomoc iných končí. Preto je našou misiou zabezpečovať to najkvalitnejšie informačné i technické zázemie. Tento status je možné dosiahnuť len neustálym vzdelávaním sa, inšpirovaním sa aktuálnym stavom vašich potrieb na ceste za zdravším osobným potenciálom a v neposlednej rade osobným záujmom pomôcť.

Zdravie však nedávame, nevraciame a takisto neliečime a nerobia to ani naše zariadenia. Máme ale oveľa vyšší a efektívnejší potenciál. V spolupráci s vami, dokážeme v maximálnej možnej miere obnoviť funkciu tzv.samoliečiaceho mechanizmu, ktorý sa nachádza v tele každého živého tvora na zemi.
Sme schopní pomôcť vám vrátiť sa opäť k základným životným princípom, len vďaka ktorým je možné tento náš dar a mechanizmus, s ktorým sme sa narodili opäť oživiť.

Najväčším zázrakom v našom živote je určite príroda a pokiaľ budeme znovu ochotní žiť v súlade s ňou, ona urobí maximum pre to, aby sme mohli svoj život prežiť spokojne, bez chorôb, liekov, bolesti a bez predčasného odchodu z tohoto sveta.

Dovoľte nám teda na takúto cestu pozvať vás a na základe mnohých doterajších výsledkov a skúseností vám ukázať, že je to ešte stále možné :-)

SPOLUPRÁCA

Naše služby sú založené predovšetkým na spolupráci so svetovou špičkou v daných oboroch, ktoré my následne sústreďujeme do jedného celku. Táto spolupráca sa týka predovšetkým oblasti nutričnej a klinickej výživy a taktiež sofistikovaných a jedinečných technológii, akými sú napríklad vytvorené ICHC & ID zariadenia, či jedinečné EnergyPod zariadenie.
I naďalej máme záujem v rámci celostného pohľadu na zdravie človeka, spájať sa pre maximálne naplnenie našej misie, ktorou je pomoc ľuďom tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom. Preto nás neváhajte kontaktovať v prípade, že vidíte akúkoľvek možnosť spolupráce pre odovzdanie kvalitných služieb iným.